Category: Rock

Świr, Świr (Mazur) - Symfoniczna Orkiestra Włościańska Im. Karola Namysłowskiego* - Żaby Wśród Wiosny / Świr, Świr / Na Rynku (Vinyl)

1 comments

  1. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego jest kontynuatorką Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego. Założona 4 listopada roku przez Karola Namysłowskiego początkowo składała się wyłącznie z włościan, wykształconych przez jej założyciela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *